Shooto: GIG Central 13 Results

Takesuke Kume def. Takuya Sato - Submission (Rear Naked Choke)
Tomokazu Yuasa def. Toshihiko Sugimoto - Decision (Unanimous)
Shinichi Hanawa def. Hiroshi Sakamoto - Decision (Unanimous)
Yoshitaro Niimi def. Keisuke Sakai - Decision (Unanimous)
Jong Man Kim def. Hatsu Hioki - Decision (Split)

Comments

<< Back to main