Shooto: 2007 Rookie Finale Quick Results

Hiroki Sato def. Takaaki Oban - Submission (Armbar)
Kenji Hasoya def. Tatsuro Kamei - Unanimous Decision
Kazuhiro Ito def. Tomonori Taniguchi - TKO (Cut)
Hiroyuki Ikeda def. Hiroyuki Abe - TKO (Corner Stoppage)
Hiromasa Ougikubo def. Yasuhiro Kanayama - Submission (Rear Naked Choke)
Akihiro Yamazaki def. Tomokazu Yuasa - TKO (Strikes)
Hiroshi Nakamura def. Kyotaro Nakao - Unanimous Decision
Paolo Milano def. Koumei Okada - Unanimous Decision
Taisuke Okuno def. Hirosumi Sugiura - TKO (Cut)
Masakatsu Ueda def. Tetsu Suzuki - Unanimous Decision

Comments

<< Back to main